Μια πιο προσεκτική ματιά στο “Thrive”

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “THRIVE” παρέχει online μαθήματα σε εκπαιδευτικούς παιδιών ηλικίας μέχρι επτά ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τη γνώση τους σχετικά με τη μη-τυπική εκπαίδευση και βιωματική μάθηση και να ανακαλύψουν μεθόδους ώστε να την ενσωματώσουν αποτελεσματικά στο επαγγελματικό τους πεδίο.

Τα online μαθήματα προσφέρονται μέσω ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, η οποία είναι διαθέσιμη σε όποιον επιθυμεί να αναπτύξει τις δεξιότητες διδασκαλίας και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να απευθύνονται σε έμπειρους και νέους επαγγελματίες. Το “THRIVE” προσφέρει στους εκπαιδευτικούς, έναν εύκολο και εύχρηστο τρόπο να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας, χωρίς τους περιορισμούς του χρόνου ή/και του τόπου.

Tα online μαθήματα παρέχουν στους εκπαιδευτικούς, σαν ενήλικους εκπαιδευόμενους, θεωρητική γνώση μαζί με χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως παραδείγματα δραστηριοτήτων και μελέτες περίπτωσης.

Ύστερα από τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών μαθημάτων, ο εκπαιδευτικός θα καταφέρει να εμπλουτίσει τη γνώση του αναφορικά με τη μη τυπική μάθηση, την προώθηση θετικών συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιο, τις δεξιότητες ηγεσίας, τη συμπονετική επικοινωνία, τις στρατηγικές αξιολόγησης και τη διαχείριση της τάξης του.

Οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, θα επικουρήσει στην αυτό-ανάπτυξη, θα προσφέρει στρατηγικές στο να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις μέσα στη σχολική αίθουσα και θα προσφέρει κατευθύνσεις για να παρακολουθούν αποτελεσματικά, παράγοντες που ενδεχομένως παρεμβαίνουν στην επιτυχή ενσωμάτωση των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο.

Η online πλατφόρμα χωρίζεται σε διάφορες θεματικές και υποενότητες ανάλογα με τις δεξιότητες τις οποίες το κάθε μάθημα στοχεύει να αναπτύξει. Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από μία θεωρητική εισαγωγή πάνω στο αντίστοιχο θέμα και από πρακτικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης με στόχο να ενισχυθεί η κατανόηση και να εδραιωθεί η μάθηση.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επιτρέπεται από διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές όπως laptops, tablets, smart phones, κλπ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά).