Ομαδικό πνεύμα στην τάξη

 Περίληψη

Ο στόχος της ενότητας είναι η υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σχετικά με επιλεγμένα υπό-θέματα προκειμένου να ενισχυθεί το «ομαδικό πνεύμα στην τάξη». Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των μαθησιακών αναγκών των παιδιών, εστιάζοντας στα ατομικά τους ενδιαφέροντα και χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές και εργαλεία, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα προτρεπτικό περιβάλλον μάθησης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα εφοδιαστούν με μεθόδους βελτίωσης των δεξιοτήτων τους για να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες μάθησης.

Ως επιθυμητό επακόλουθο, οι εκπαιδευτικοί θα προβληματιστούν αναφορικά με τις συμπεριφορές τους, στάσεις και εκπαιδευτικό τους ρόλο. Για την επιτυχή διαχείριση της τάξης, οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειωθούν με τη σημασία της πειθαρχίας, θέτοντας κανόνες και στόχους, προκειμένου να προωθήσουν την αποτελεσματική μάθηση για τους μαθητές τους.

 Σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες

view

Εμπλοκή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία

view

Στρατηγικές για την ενίσχυση της προσοχής και της συγκέντρωσης

view

Διαχείριση συμπεριφορών που απαιτούν προσοχή

view

Διαμόρφωση βασικών κανόνων τάξης

 Μαθησιακοί στόχοι

 • Προώθηση παραγωγής ιδεών για ένα θετικό περιβάλλον μάθησης.
 • Προώθηση της χρήσης μεθόδων για την αύξηση της συγκέντρωσης.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά δύσκολες συμπεριφορές των μαθητών καθώς και υποστήριξη αναφορικά με την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την αντιμετώπισή τους.
 • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών όσον αφορά στον καθορισμό μαθησιακών στόχων και των κανόνων τάξης, βασισμένους πάντα στην από κοινού κατανόηση και στις κοινές αξίες.

 Συμβουλές

 • Προετοιμάζω και λαμβάνω υπόψη μου τους μαθητές στα μαθησιακά μου σχέδια και ιδέες.
 • Προσπαθώ να μη χρησιμοποιώ πληροφορίες, εργαλεία και μεθόδους με τα οποία δεν αισθάνομαι ασφαλής και χωρίς πρώτα να τα έχω προσαρμόσει.
 • Όποτε είναι δυνατό, ζητώ υποστήριξη από συναδέλφους, το σχολικό συμβούλιο, γονείς ή ειδικούς.
 • Δεν αναπτύσσω ή εφαρμόζω δραστηριότητες που είναι ακατάλληλες, είτε για τον εαυτό μου ή για τους μαθητές μου.
 • Σκέφτομαι και αξιοποιώ τις επαγγελματικές μου γνώσεις και την εμπειρία μου, κατά την εφαρμογή των πληροφοριών, εργαλείων και μεθόδων.
 • Προσπαθώ να παραμένω όσο το δυνατόν ψύχραιμος και να αποφεύγω να ξεκινώ αντιπαραθέσεις με τους μαθητές.

 Αναφορές/περαιτέρω υλικό για μελέτη

 • 7 ways to increase a student’s attention span (2015, July). Ανακτήθηκε από https://www.edutopia.org
 • Case study: Mona – primary (n.d.). Ανακτήθηκε από http://www.anti-bullyingalliance.org.uk
 • Creating and effective learning environment (2016, September). Ανακτήθηκε από https://primarylearning.org
 • Creating and implementing effective rules and consequences classroom (n.d). Ανακτήθηκε από http://teachingasleadership.org
 • Establishing behaviour management (n.d.). retrieved from http://teachingasleadership.org
 • Lamba, Sonika et al. (2014): Impact of teaching time on attention and concentration. IOSR Journal of Nursing and Health Science, Volume 3, Issue 4 Ver. I, PP 01-04. Ανακτήθηκε από http://www.iosrjournals.org
 • Linda Shalaway (n.d.).Learning to teach. Not just for beginners: The essential guide for all teachers. Ανακτήθηκε από http://www.scholastic.com
 • School case studies: 2006-2011(2012, July). Ανακτήθηκε από http://www.creativitycultureeducation.org
 • Service Children`s education (2013): Guidance Managing Challenging Behaviour.
 • Student engagement (2016, February). Ανακτήθηκε από http://edglossary.org
 • Material, resources, worksheets, concentration games: http://www.edhelper.com
 • More information and tools on classroom rule setting: http://www.nea.org/tools/establishing-classroom-rules.html
 • Online tool for classroom arrangement: http://teacher.scholastic.com/tools/class_setup
 • Αβέρωφ.Τ., (1994) Μαθαίνοντας τα παιδιά να συνεργάζονται., Eκδ Θυμάρι.
 • Wragg., Τ., (2003) Διαχείριση της σχολικής τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εκδ. Σαββάλας.
 • Morgan.,Nicola S. (2012)., Διαχείριση συμπεριφοράς στη σχολική τάξη. Εκδ. Πατάκη.