Περιβάλλον που υποστηρίζει την ενσωμάτωση

 Περίληψη

Τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης κάθε παιδιού είναι μία ευαίσθητη περίοδος. Ένα πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει την εκπαίδευση σε ζητήματα ενσωμάτωσης έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος το οποίο θα καλλιεργεί γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και θετικές στάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Ωστόσο, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια στη διδασκαλία ενός τέτοιο περιβάλλοντος καθώς συχνά αντιμετωπίζουν έλλειψη διδακτικών μεθόδων, χρόνου, πολυπολιτισμικά ζητήματα και μεγάλες σε αριθμό τάξεις.

Το κοινωνικό περιβάλλον ενός σχολείου έχει μεγάλη επίδραση στη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών πτυχών της κοινωνικής, συναισθηματικής και ηθική τους ανάπτυξης.
Το κοινωνικό περιβάλλον διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, αλλά ίσως ο πιο σημαντικός για τον καθορισμό του σχολικού περιβάλλοντος αφορά την ποιότητα των σχέσεων των μαθητών με τους άλλους μαθητές, το προσωπικό του σχολείου, τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί ένα ευρύ φάσμα τρόπων μάθησης (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικό, κλπ) στο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα καθώς και να αντιμετωπίσουν τους προαναφερθέντες παράγοντες.

 Σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες

view

Προλαμβάνοντας τις διακρίσεις

view

Η ποικιλομορφία ως αξία

view

Διαπολιτισμικές δεξιότητες

view

Ειδικές ανάγκες και εξατομικευμένες εργασίες

 Μαθησιακοί στόχοι

 • Αποφυγή προκαταλήψεων, στερεοτύπων και διακρίσεων
 • Ενίσχυση και ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης
 • Προώθηση ικανοτήτων και ανάπτυξη οικειότητας αναφορικά με νέα πολιτιστικά δεδομένα
 • Ενίσχυση αυτό-ανάπτυξης και αυτογνωσίας

 Συμβουλές

 • Λόγω του ότι δεν υπάρχει μια εκπαιδευτική στρατηγική που να ταιριάζει σε όλους, διαθέτω μια μεγάλη ποικιλία από εκπαιδευτικές στρατηγικές στο ρεπερτόριό μου.
 • Δεν χρησιμοποιώ πληροφορίες, εργαλεία και μεθόδους αν δεν αισθάνομαι ασφαλής με αυτά ή δεν τα γνωρίζω.
  Συλλογίζομαι τις αλληλεπιδράσεις και τις συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα στην τάξη, προκειμένου να κατανοήσω τα κίνητρα πίσω από αυτές τις συμπεριφορές.
 • Προσπαθώ να χτίσω σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές και τις οικογένειές τους που επεκτείνοντάς τες εκτός σχολικού πλαισίου (Σύνδεση Σπιτιού-Σχολείου-Κοινότητας).
 • Δεν αντιμετωπίζω μόνος μου κρίσιμα προβλήματα της τάξης. Λαμβάνω υπόψη μου και εμπλέκω στην επίλυση, όλους τους παράγοντες όπως γονείς, τους επικεφαλής του σχολείου κ.α.
 • Επιτρέπω πολλαπλές προοπτικές και τρόπους σκέψης. Εξετάζω το περιβάλλον της τάξης.
 • Δεν εστιάζω μόνο σε ένα επιχείρημα και τρόπο. Προσπαθώ να σκεφτώ εξωτερικούς παράγοντες (κοινωνικούς, οικονομικούς, οικογενειακούς).
 • Αποφεύγω να κάνω «κήρυγμα» στους μαθητές σχετικά με το πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται.
 • Παρέχω ευκαιρίες στους μαθητές για την επίλυση των συγκρούσεων, την επίλυση προβλημάτων, την εργασία σε διάφορες ομάδες και την κριτική σκέψη όταν λαμβάνουν πληροφορίες.

 Αναφορές/περαιτέρω υλικό για μελέτη