Ανιχνεύοντας πρώιμες ανάγκες για στήριξη

 Περίληψη

Σημάδια καθυστέρησης στην ανάπτυξη της γλώσσας, μαθησιακές δυσκολίες, συμπτώματα υπερκινητικότητας και ελλειμματικής προσοχής, καθώς και περιστατικά εκφοβισμού και χαμηλή σχολική επίδοση, αν εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με το σωστό τρόπο, μπορεί να αποτρέψουν τη δημιουργία πιο σύνθετων δυσκολιών.

Αυτό το κεφάλαιο θα δώσει κάποια βασική θεωρητική εισαγωγή, καθώς και πρακτικές δραστηριότητες που αφορούν ορισμένους από τους κινδύνους που συνήθως ανιχνεύονται. Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν με παιδιά με τρόπο γρήγορο, εύκολο και με χαμηλό κόστος.

 Σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες

view

Καθυστερήσεις στη γλωσσική ανάπτυξη

view

Μαθησιακές Δυσκολίες, υπερκινητικότητα και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

view

Σχολική απεμπλοκή και πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

view

Σχολικός Εκφοβισμός

 Μαθησιακοί στόχοι

 • Να ανιχνεύσετε και να αναλύσετε την όποια καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας
 • Να ανιχνεύσετε και να αναλύσετε την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών, υπερκινητικότητας και ελλειμματικής προσοχής
 • Να ανιχνεύσετε και να αναλύσετε την πιθανότητα σχολικής αποδέσμευσης και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
 • Να κάνετε προληπτικές δράσεις κατά του εκφοβισμού και των προκαταλήψεων και να ενισχύσετε την ομαδική εργασία

 Συμβουλές

 • Δίνω προσοχή σε πιθανά σημάδια κινδύνου
 • Έχω υπομονή με τα παιδιά και τους γονείς τους
 • Συμβουλεύομαι έναν ειδικό στην περίπτωση που εντοπίσω κάποιο ανησυχητικό σημάδι
 • Μοιράζομαι τη γνώση με τους συναδέλφους μου
 • Κρατάω τακτική επαφή με τους γονείς

 Αναφορές/περαιτέρω υλικό για μελέτη

 • Ρασιδάκη Χριστίνα, (2015), Σχολικός εκφοβισμός – BULLYING. Αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας – Τρόποι αντιμετώπισης (Ένας πρακτικός οδηγός για εκπαιδευτικούς, εκδ Πατάκη.
 • Κρόκου Ζωή, (2015), Σχολικός Εκφοβισμός 9+1 σχέδια εργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση., εκδ Γρηγόρη.
 • Τρίγκα- Μερτικα Δ. Ελένη (2015) Ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισμός, Θεωρητικό πλαίσιο και εκπαιδευτική παρέμβαση, αναγνώριση και αντιμετώπιση και στο νηπιαγωγείο., εκδ Παπαζήσης.
 • Plummer D.M., (2014), Παιχνίδια αυτοεκτίμησης για παιδιά, Εκδ Πατάκη.
 • Γενά Α., (2002), Αυτισμός και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Leader Books
 • RUTTER M. (1986), Νηπιακός αυτισμός, εκδ Ελληνικά Γράμματα.
 • Attwood T., (2010) ,Σύνδρομο Asperger. Ένας πλήρης οδηγός., εκδ Ελληνικά Γράμματα.
 • Λιβανίου, Ε (2004), Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στην κανονική τάξη., εκδ Κέδρος.
 • How kids develop (2008) ανακτήθηκε από http://www.howkidsdevelop.com/developSkills.html (Αγγλικά)
 • PBS parents ανακτήθηκε από http://www.pbs.org/parents/child-development/ (Αγγλικά)
 • Fit von klein auf ανακτήθηκε από http://www.fitvonkleinauf.de/ (Γερμανικά)
 • Das Kita-Hanbuch ανακτήθηκε από http://www.kindergartenpaedagogik.de/ (Γερμανικά)
 • Bildergeschichten kostenlos zum Ausdrucken ανακτήθηκε από https://bildergeschichten.plakos.de/ (Γερμανικά)