Διαπροσωπικές Σχέσεις

 Περίληψη

Όλοι οι άνθρωποι δημιουργούν πλήθος σχέσεων σε όλη τη ζωή τους, και μέσα από αυτές τις σχέσεις, ανταλλάσσουν απόψεις για τη ζωή και μοιράζονται ανάγκες, ενδιαφέροντα και συναισθήματα.

Είναι αξιοθαύμαστο ότι είμαστε σε θέση να συνδεόμαστε καθημερινά με τόσους πολλούς ανθρώπους με τη δική τους κοσμοθεωρία και την προσωπική τους αντίληψη του κόσμου που τους περιβάλλει.

Στην διαφορετικότητα μας βρίσκεται ο πλούτος των ανθρώπινων σχέσεων, μιας και κάθε νέα συναναστροφή οδηγεί στην ανταλλαγή και θεμελίωση νέων εμπειριών και γνώσεων. Ωστόσο η κατανόηση και η συνεννόηση είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής προσπάθειας και όχι κάτι που συμβαίνει από μόνο του.

Αυτή η διαδικασία δεν είναι τόσο περίπλοκη, αν ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μοιράζονται ιδέες, ανάγκες και κοινά ενδιαφέροντα. Οι σχέσεις είναι μια μόνιμη αναζήτηση της θετικής συνύπαρξης μεταξύ ανδρών και γυναικών, ανθρώπων διαφόρων ηλικιών, πολιτιστικής, θρησκευτικής και εθνοτικής καταγωγής.

Σκοπός είναι λοιπόν, η ενίσχυση της ανάπτυξης θετικών σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών, πελατών και συνεργατών που εμπλέκονται με την διαδικασία της διδασκαλίας. Ο ορισμός των θετικών σχέσεων θα μπορούσε να είναι η συμμετοχή σε μια δυναμική διαδικασία που βασίζεται σε αισθήματα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια σταθερή βάση για την καινοτόμα διαχείριση του ταξιδιού μάθησης, καθώς επίσης θα συμβάλει στην στήριξη των εσωτερικών και εξωτερικών δομών των οργανώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία.

 Σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες

view

Επιτυχημένη Επαγελματική Συνεργασία

view

Ανάπτυξη Ομαδικού Πνεύματος & Δυναμική Ομάδας

view

Ηγεσία, Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων

view

Διαχείριση των Σχέσεων με τους Γονείς

 Μαθησιακοί στόχοι

 • Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων μέσα στο χώρο εργασίας
 • Πώς γίνεται η οικοδόμηση μιας καλής ομάδας
 • Κατανόηση του τρόπου επίλυσης συγκρούσεων στην τάξη
 • Οικοδόμηση θετικών σχέσεων με τους γονείς

 Συμβουλές

 • Όταν εργάζομαι, χρειάζεται να διατηρώ μια επαγγελματική απόσταση για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εμπλακώ συναισθηματικά σε συγκρούσεις.
 • Διατήρηση της πολιτικής της «ανοικτής πόρτας», προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με άλλους επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μου.
 • Συνεργάζομαι με όλους τους ανθρώπους / επαγγελματίες / συναδέλφους στο σχολείο.
 • Πρέπει να έχω πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης και επικοινωνίας και να χτίσω μια αρμονική σχέση με τους μαθητές.
 • Η συνέπεια στις μεθόδους διδασκαλίας μου θα διασφαλίσει την ομαλότητα και συνέχεια για τα παιδιά και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη θετικών αποτελεσμάτων γι’αυτά.
 • Αξιολογώ και προγραμματίζω συναντήσεις με τους συναδέλφους μου για να συζητήσω συγκεκριμένες και επίσημες λύσεις και τα επόμενα βήματα.
 • Στο τέλος του μαθήματος μου, είναι επιθυμητό να πραγματοποιείται συνάντηση με τους συναδέλφους μου για να τους ενημερώσω για τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισα και, όπου απαιτείται, θα πρέπει να γίνει καταγραφή των ευρημάτων.
 • Δεν χρειάζεται να μοιράζω διαταγές στην τάξη, δεν πρόκειται για μια μάχη με τα παιδιά.
 • Είναι σημαντικό να προβαίνω στην επίλυση όλων των ζητημάτων τη χρονική στιγμή που προκύπτουν και να μην τα αποφεύγω.
 • Όπου απαιτείται, θα πρέπει να λάβω υπόψη μου την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία μπορεί να μην είναι και η αμεσότερη. Δεν θα πρέπει να είναι μια περίπτωση γρήγορης, αλλά αναποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων.
 • Είναι σημαντικό να εργάζομαι ως μέρος μιας ομάδας, επιδιώκοντας την υποστήριξη και τη συμμετοχή των συναδέλφων όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Στην συνομιλία με τους γονείς, πρέπει να υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι η συμπεριφορά των παιδιών δεν κρίνεται μεροληπτικά και επί του προσωπικού.

 Αναφορές/περαιτέρω υλικό για μελέτη