Προσωπική Ανάπτυξη

 Περίληψη

Η ενότητα της Προσωπικής Ανάπτυξης καλύπτει μια σημαντική περιοχή αυτογνωσίας, αυτο-αξιολόγησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Μέσα από αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν στον εαυτό τους και να γνωρίσουν διαφορετικά αλλά και συμπληρωματικά κομμάτια του εαυτού τους. Αυτή η ενότητα θα τους βοηθήσει να αποδεχθούν τις αντίφασεις της ανθρώπινης φύσης και να είναι πιο έτοιμοι όχι μόνο να χρησιμοποιήσου τους διαθέσιμους πόρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς), αλλά και να τους εξοικονομούν, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν και να τους επαναχρησιμοποιήσουν όταν χρειάζεται. Οι ρόλοι τους οποίους ο καθένας επιλέγει ή/και καλείται να αναλάβει, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα καθημερινά τους προβλήματα και τον τρόπο που ενεργούν ως προς την αντιμετώπισή τους. Οι εκπαιδευτικοί, συχνά αντιμετωπίζουν αγχογόνες καταστάσεις που απειλούν τις δυνάμεις τους και πιθανόν το παραπάνω να τους κάνει να έχουν αρνητικές σκέψεις.

Έτσι, το να υιοθετεί κανείς μια θετική στάση απέναντι στον εαυτό του και τους άλλους με το να δείχνει κατανόηση, να είναι ευγενικός και συμπονετικός, μπορεί να τον διευκολύνει να υιοθετήσει έναν πιο ειρηνικό και λειτουργικό τρόπο επικοινωνίας. Η κύρια ιδέα αυτής της ενότητας, είναι να δώσει στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να κατανοήσουν τον εαυτό τους, την εσωτερική δυναμική τους και τελικά να συνειδητοποιήσουν τη σημασία αυτής της ικανότητας στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τα παιδιά και τους γονείς τους, καθώς και με τους συναδέλφους και τους ανωτέρους τους.

Το να δουλέψουν προς την προσωπική τους ανάπτυξη, όχι μόνο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να χτίσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν αυθεντικές σχέσεις, αλλά επίσης θα τους εξασφαλίσει επαγγελματική επιτυχία και σταθερότητα στην προσωπική ζωή καθώς και προσωπική ευτυχία.

 Σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες

view

Διεκδικητικότητα

view

Αρμονική Επικοινωνία

view

Ενσυναίσθηση και Συμπονετική Επικοινωνία

view

Διαχείριση Άγχους

 Μαθησιακοί στόχοι

 • Ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και εκπαίδευση στην διεκδικητικότητα.
 • Ενθάρρυνση ενός αποτελεσματικού και μη βίαιου τρόπου επικοινωνίας.
 • Προσανατολισμός σε μια συμπονετική μορφή επικοινωνίας με κατανόηση.
 • Πρόταση μεθόδων για την επιτυχή διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων και συμπτωμάτων άγχους.

 Συμβουλές

* Όταν έχω άγχος, προσπαθώ να εστιάσω την προσοχή μου στο να αναπνέω ήρεμα και φυσικά.

Και

Δεν παίρνω αγχολυτικά για την αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, χωρίς να έχω πριν συμβουλευτεί κάποιον ιατρό.

* Σέβομαι τους άλλους ανθρώπους και το δικαίωμά τους να είναι διεκδικητικοί και περιμένω το ίδιο και από εκείνους.

Και

Δεν ελπίζω ότι οι άλλοι θα παρατηρήσουν ή θα ξέρουν τι είναι αυτό που θέλω, χωρίς να το έχω εκφράσει εγώ ο ίδιος.

* Όταν επικοινωνώ με κάποιον, είμαι παρών και δίνω σημασία στις ανάγκες που εκφράζει ο απέναντι.

Και

Προσπαθώ να μην απαντώ αυτόματα και να μην είμαι επικριτικός.

* Ακούω τους ανθρώπους με όλες τις αισθήσεις μου, λαμβάνοντας υπόψη κάθε κομμάτι πληροφοριών που προέρχεται από αυτούς τους ίδιους και το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε.

Και

Όταν ακούω κάποιον, δεν αναλύω τι λέει, δεν προσπαθώ να επιλύσω την κατάσταση ή να λύσω το πρόβλημά του.

 Αναφορές/περαιτέρω υλικό για μελέτη

 • Rosenberg, M. B. (2003). Nonviolent communication: A language of life. Encinitas, CA: PuddleDancer Press.
 • Whitworth, L., & Kimsey-House, K., & Kimsey-House,H., & Sandahl, P., (2009). CO-ACTIVE COACHING New skills for Coaching People towards Success in Work and life (2nd ed.). Boston-London: Davies-Black an imprint of Nicholas Brealey.
 • Cognitive behavioral therapy (CBT) worksheets, handouts, and self-help resources. (n.d.). Ανακτήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2016 από http://psychology.tools/download-therapy-worksheets.html
 • Centre for Clinical Interventions (CCI) – Psychotherapy, Research, Training. (n.d.). Ανακτήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2016 από
  http://www.cci.health.wa.gov.au/
 • Dzenovska, I., (2016). KA1 Erasmus + Training Course “Peace Way for Youth” [Powerpoint slides], inspired by Mary Mackenzie & Rodger Sorrow Workshop on Relationship Visioning.
 • Burns, D. D. (1999). The feeling good handbook. New York, N.Y., U.S.A: Plume.
 • Beck, A. T. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press.