Ηγεσία, Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων

 Εισαγωγή

Λιγότερα/περισσότερα...
Η ηγεσία είναι η δεξιότητα που συνδέεται με την ικανότητα κάποιου να ευαισθητοποιεί και να προσκαλεί τη συνεργατική εργασία μέσα σε μια ομάδα, την επίτευξη στόχων και τις πολιτισμικές αξίες μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι δεξιότητες που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Ο ηγέτης έχει την προσωπική ικανότητα να λαμβάνει τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε μία αλληλένδετη σχέση μεταξύ των ίδιων και των υπολοίπων μελών της ομάδας στο εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Ο ηγέτης έχει μια στενή αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους ως διαχειριστής θα μπορούσε να αναλυθεί μέσα από αυτή τη σχέση.
 • Οι ηγέτες είναι εκπαιδευτές και βοηθοί της ομάδας.
 • Η ηγεσία έχει μια βαθιά σημασία στην ομάδα.

Οι ηγετικές δεξιότητες απαιτούν ότι τόσο ο ηγέτης όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας συνεχώς προσαρμόζουν τους εαυτούς τους καθώς αναδεικνύονται νέοι κανόνες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Διαχείριση συγκρούσεων

Συγκρούσεις συμβαίνουν παντού, η διαχείριση της σύγκρουσης συνεπάγεται την πλήρη αναγνώριση όλων των θέσεων και των ανησυχιών των μελών.

Είναι σημαντικό να έχετε γνώση των συγκρούσεων και να είστε ενήμεροι σχετικά με τα είδη των συγκρούσεων που μπορείτε να συναντήσετε σε μια τάξη, όπως:

 • Αντιπαράθεση
 • Επίθεση
 • Διαφωνίες
 • Καυγάδες
 • Αρνητικές σκέψεις
 • Αντιφατικές πεποιθήσεις
 • Κακή συμπεριφορά
 • Σύγκρουση κουλτούρας

Πρέπει να καταλάβουμε τη σύγκρουση και να αναλύσουμε τα βήματα που προηγήθηκαν και οδήγησαν στη σύγκρουση/διαμάχη. Να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε την πραγματικότητα του παιδιού, όταν συνέβη η σύγκρουση. Η σύγκρουση συμβαίνει όταν υπάρχουν συμφέροντα, επιθυμίες ή αντικρουόμενα ενδιαφέροντα μεταξύ ατόμων ή ομάδων ατόμων, αν και μπορεί να υπάρχουν και κάποια κοινά συμφέροντα.

– Ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κατανοήσουμε τη σύγκρουση από την οπτική του άλλου. Η σύγκρουση δεν είναι πάντα κάτι κακό. Η σύγκρουση αφορά μια πραγματικότητα μεταξύ των ανθρώπων και είναι μια καλή στιγμή για να κάνουμε τους μαθητές να γνωρίζουν σχετικά με αυτήν την πραγματικότητα. Οι συγκρούσεις μας επιτρέπουν να ανακαλύψουμε τα προβλήματα καθώς και την επίλυσή τους. Μερικές φορές, οι εκπαιδευτικοί παρερμηνεύουν τη συμπεριφορά των μαθητών που προέρχονται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, λόγω έλλειψης πολιτισμικής ενημερότητας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να παρερμηνεύσουν τις συμπεριφορές ως κακή συμπεριφορά, αντί να σκεφτούν τον τρόπο ζωής αυτών των παιδιών, την καταγωγή τους και τις εμπειρίες τους. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό, ως εκπαιδευτικοί, να έχουμε γνώση για άλλες πολιτισμικές ομάδες, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο, μια σύγκρουση πολιτισμών. Η σύγκρουση, σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε να είναι παρούσα και στις δύο πλευρές, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν συχνά έλλειψη: αγάπης, ενσυναίσθησης, δεξιοτήτων επικοινωνίας και αυτοελέγχου. Εμφανίζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή ανοχή, απογοήτευση και αντιδρούν στη σύγκρουση κουλτούρων.

Τι γίνεται όταν η σύγκρουση είναι συνεχής;

 • Έχει την τάση να επιμένει.
 • Τείνει να επαναλαμβάνεται κυκλικά.
 • Το μοντέλο συμβίωσης και συνεργασίας επηρεάζεται.

Είδη σύγκρουσης:

 • Διαπροσωπικές/Μεταξύ ατόμων
 • Μέσα στην ομάδα/Μεταξύ ομάδων

5 Στάδια σύγκρουσης:

 • Λανθάνον Στάδιο: Τα μέρη δεν γνωρίζουν ακόμη για την ύπαρξη σύγκρουσης μεταξύ τους.
 • Στάδιο Αντίληψης: Τα μέρη γνωρίζουν σχετικά με τη σύγκρουση.
 • Συναισθηματικό Στάδιο: Αναπτύσσονται αρνητικά συναισθήματα. Κατηγορούμε το άλλο μέρος.
 • Εκδήλωση: Τα μέρη εκφράζουν τις διαφορές μεταξύ τους. Άμεσα ή έμμεσα. Η σύγκρουση μπορεί να παρατηρηθεί. Τρία υπο-στάδια: Κλιμάκωση, Αδιέξοδο και Αποκλιμάκωση.
 • Συνέπεια: Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, επίλυση ή ρήξη.

Επιλύσεις

Ως εκπαιδευτικοί, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να συμβούν μέσα στην τάξη, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στη τάξη. Μερικές φορές, ο τρόπος για να διαχειριστούμε την τάξη θα μπορούσε να είναι η πρόληψη των συγκρούσεων. Για αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούμε τις ακόλουθες προτάσεις για τη διαχείριση των συγκρούσεων:

 • Να είστε αξιόπιστοι: Εμπνεύστε αξιοπιστία με τη συμπεριφορά και τη γλώσσα σας. Δεν χρειάζεται να είστε τέλειοι, αλλά μπορείτε να είστε αξιόπιστοι όταν τα παιδιά σας κάνουν ερωτήσεις, αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, μπορείτε να τους παρέχετε έναν τρόπο για να αποκτήσουν πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες. Η εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό και ο τρόπος που οι μαθητές τον εμπιστεύονται σχετίζονται με τον τρόπο που αυτή μεταβιβάζεται. Χρησιμοποιήστε σαφές λεξιλόγιο και σαφή όρια.
 • Χρησιμοποιήστε δυναμική προσέγγιση: Τα παιδιά πρέπει να εργάζονται δυναμικά για να βελτιωθούν και να μάθουν. Δεν μπορούν να κάνουν την ίδια δραστηριότητα για περισσότερο από 30 λεπτά, γι’ αυτό αλλάξτε τις δραστηριότητες για να μην τα κουράζετε.
 • Οργανώστε τις ομάδες: Η οργάνωση της ομάδας είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να καθοριστεί από εσάς η ισορροπία της ομάδας. Θα πρέπει να είστε ενήμεροι σχετικά με τις διαφορετικές προσωπικότητές και τους διαφορετικούς ρόλους που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια ομάδα.

Σε καταστάσεις σύγκρουσης: Είναι σημαντικό να είστε ευέλικτοι, σας προτείνουμε κάποιες ευέλικτες απαντήσεις σε καταστάσεις σύγκρουσης και πώς μπορείτε να τις χειριστείτε.

 • Μην προσωποποιείτε: Οι συγκρούσεις αναπτύσσονται εύκολα και δεν σχετίζονται πάντα με εσάς.
 • Προσπαθήστε να επιλέξετε την καλύτερη στιγμή για να χειριστείτε την κατάσταση: Αν απαντήσετε γρήγορα σε μια ανάρμοστη συμπεριφορά, οι μαθητές σας θα παρατηρήσουν ότι τους προσέχετε. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ τους, μπορείτε να ζητήσετε να λύσουν αμέσως το πρόβλημα.
 • Ακούστε ενεργά τους μαθητές: Τα παιδιά χρειάζονται να τα ακούτε και να ασχολείστε μαζί τους με τον κατάλληλο τρόπο. Ακούστε τα για να βελτιώσετε τις σχέσεις σας μαζί τους.
 • Μιλήστε με τον καθένα ξεχωριστά: Πάρτε χρόνο για να μιλήσετε ατομικά με τα παιδιά, η θετική ενίσχυση τα βοηθά να ξέρουν τι κάνουν καλά. Ταυτόχρονα, πρέπει να ξέρουν τι κάνουν άσχημα. Ρωτήστε τους ποια είναι τα συναισθήματά τους, η αναγνώριση των συναισθημάτων τους θα μπορούσε να είναι ένα καλό εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί στην τάξη.
 • Τσεκάρετε τον εαυτό σας, την αντίληψή σας: Είναι εύκολο να παρερμηνεύσει κανείς τα συναισθήματα των άλλων. Χρειάζεται να γνωρίζουμε που βρισκόμαστε αναφορικά με τα δικά μας συναισθήματα και τη δική μας άποψη. Να θυμάστε ότι είναι παιδιά!

Να θυμάστε να μοιράζεστε όλες τις πληροφορίες με όλους τους συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων, διευθυντών, ψυχολόγων, γονέων. Παρουσιάστε τη δουλειά σας και μοιραστείτε μαζί τους τις παρατηρήσεις σας. Οι ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν τον εαυτό σας στο μέλλον και μπορεί να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και στους άλλους επαγγελματίες οι οποίες θα φανούν χρήσιμες όταν χρειαστεί να σας βοηθήσουν σε δύσκολες καταστάσεις.

 Δραστηριότητα

Λιγότερα/περισσότερα...
Τίτλος: Παιχνίδι ρόλων με μαριονέτες

Στόχος: Οι μαθητές μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού ρόλων με μαριονέτες

Οδηγίες: Αυτή είναι μια δραστηριότητα για την επίλυση συγκρούσεων με τη χρήση μαριονέτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα αφού έχουν συμβεί συγκρούσεις. Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα διδάξετε στους μαθητές σας τα βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος σε πέντε βασικά στάδια:

 • Πρώτο Στάδιο: Ελάτε όλοι κοντά.
 • Δεύτερο Στάδιο: Μιλήστε εναλλάξ σε ζευγάρια. Τα παιδιά χρησιμοποιούν μαριονέτες για να μιλήσουν για τη σύγκρουση, τη διαφωνία, τον καυγά. Θα πρέπει να εκφράσουν το πώς αισθάνονται.
 • Τρίτο Στάδιο: Οι μαριονέτες πρέπει να βρουν τον τρόπο να λύσουν το πρόβλημα και πώς να κάνουν και τα δύο μέρη να αισθανθούν καλύτερα.
 • Τέταρτο Στάδιο:Οι μαριονέτες πρέπει να συμφωνήσουν σε μια λύση που κάνει και τους δύο να αισθανθούν καλύτερα. Ρωτήστε ολόκληρη την ομάδα στην τάξη, αν συμφωνεί με την απόφαση ή αν θα έκανε κάτι άλλο.
 • Πέμπτο Στάδιο: Οι μαριονέτες, αφού όλοι είναι σύμφωνοι, διαλέγουν και πραγματοποιούν το σχέδιο.

Χρησιμοποιήστε και καθοδηγήστε όλους τους μαθητές κατά την διάρκεια όλης αυτής της δραστηριότητας. Είναι καλύτερα αν κάνετε ένα παράδειγμα με έναν άλλο συνάδελφο για να τους διδάξετε το πως να επιλύουν ένα πρόβλημα. Ενσωματώστε αυτή τη δραστηριότητα στη διδασκαλία σας κάθε φορά που τα παιδιά έρχονται σε σύγκρουση. Με την πάροδο του χρόνου, τα παιδιά θα συμμετέχουν και θα δεσμεύονται όλο και περισσότερο σ’ αυτή τη δραστηριότητα και θα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους.

Υλικά: Δύο μαριονέτες χειρός

 Μελέτη Περίπτωσης

Λιγότερα/περισσότερα...
Ηγεσία εργασίας

Η Δασκάλα σε αυτή την ιστορία ήταν πραγματικά φοβισμένη για το πώς να διδάξει και να ενισχύσει αίσθημα αυτοπεποίθησης στα παιδιά. Ρώτησε έναν από τους πιο έμπειρους συναδέλφους της, ο οποίος της είπε να «είσαι ο εαυτός σου, να τολμάς να κάνεις πράγματα στα οποία δεν είσαι καλή. Δείξε πνεύμα πειραματισμού. Μίλησε για τα λάθη σου. Άσε τους να σε ακούσουν να γελάς με άλλους καθηγητές, μίλα με σεβασμό για το έτερον σου ήμισυ. Άσε τους να δουν πώς μοιάζει μια υγιής σχέση». «Εντάξει, αλλά τι θα συμβεί εάν παρατηρήσουν ότι δεν έχω αυτοπεποίθηση;», είπε η νέα δασκάλα. «Δείξε τους λοιπόν πώς ένα άτομο με αυτοπεποίθηση λέει όχι. Δείξε πως είναι να θέτει κάποιος όρια, χωρίς επιθετικότητα και χωρίς να απολογείται.». «Άκου», είπε ο έμπειρος δάσκαλος «Είναι παιδιά, γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιείς τις σωστές λέξεις για να περιγράφεις έννοιες. Όταν οι μαθητές σου σε θυμώνουν, σκέψου πώς τους λες να χειρίζονται τον δικό τους θυμό. Λέγε παρακαλώ και ευχαριστώ. Απόφυγε να διακόπτεις όταν ο άλλος μιλάει. Κάνε ιδιωτικά τις συζητήσεις για ευαίσθητα θέματα.». «Ναι, αλλά πώς μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα την ίδια στιγμή;», είπε η νέα δασκάλα. «Κοίτα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να διδάσκεις με ενθουσιασμό, τα παιδιά θα πρέπει να αισθάνονται ότι σου αρέσει να διδάσκεις, χρησιμοποίησε την αίσθηση του χιούμορ σου, μη φοβάσαι να φανείς ανόητη μερικές φορές, αυτό λειτουργεί. Αλλά να είσαι προσεκτική με αυτό, μερικές φορές μπορεί να στραφεί εναντίον σου…»

Η νέα δασκάλα άρχισε να ακολουθεί τις συμβουλές, σιγά-σιγά, άρχισε να συνειδητοποιεί ποια περίπου ήταν η διαδικασία, δημιούργησε διαφορετικό περιβάλλον με το να είναι ο εαυτός της και να απολαμβάνει το ρόλο της ως δασκάλα. Συνέχισε να ρωτά τον έμπειρο δάσκαλο, και ο έμπειρος δάσκαλος τη στήριζε. Η νέα δασκάλα άρχισε να είναι δημιουργική, να χρησιμοποιεί νέες μεθοδολογίες και εργαλεία με τους μαθητές της.

Ερωτήσεις για προβληματισμό:

 • Ποιο ήταν το κύριο πρόβλημα της νέας δασκάλας;
 • Γιατί ανησυχούσε η νέα δασκάλα;
 • Τι έκανε η νέα δασκάλα όταν ένιωσε χαμένη;
 • Η ηγετική δεξιότητα είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε ή κάτι στο οποίο χρειάζεται να εξασκηθούμε;